top of page
Search

if you can't beat him, join him

if you can't beat him, join him

ובתרגום חופשי אם אי אפשר לנצח אותו, תצטרפו אליו... אני תמיד אומרת ללקוחות שלי שתמיד יהיה אילוץ כזה או אחר שצריך להתמודד איתו למרות שממש לא רוצים בקיומו! החוכמה היא לקחת את האילוץ (עמוד תומך שלא ניתן להזיז אותו בשום אופן) ולהפוך אותו ל-wow!

 
 

קיר שנמצא במרכז הסלון ובעזרת תכנון נכון הקיר שודרג והפך להיות בצידו השני מקום אחסון לספריה דקורטיבית

צילום: ליאור טייטלר

עמודי תמך שלא ניתן היה להורידם מטעמים קונסטרוקטיביים הפכו את החלל למשודרג הרבה יותר!!!

 

Comments


bottom of page